SD150 Viettel

✅Cước Phí: 150.000 đồng
✅Thời hạn: 30 ngày
✅Lưu lượng: 90 GB
✅Vượt gói: Hết 3GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: SD150 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *