6SD150 Viettel

✅Cước Phí: 900.000 đồng
✅Thời hạn: 180 ngày
✅Lưu lượng: 540 GB
✅Vượt gói: Hết 3GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: 6SD150 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *