SD120 Viettel

✅Cước Phí: 120.000 đồng
✅Thời hạn: 30 ngày
✅Lưu lượng: 60 GB
✅Vượt gói: Hết 2GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: SD120 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *