3SD120 Viettel

✅Cước Phí: 360.000 đồng
✅Thời hạn: 90 ngày
✅Lưu lượng: 180 GB
✅Vượt gói: Hết 2GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: 3SD120 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *