6SD90 Viettel

✅Cước Phí: 540.000 đồng
✅Thời hạn: 180 ngày
✅Lưu lượng: 270GB tốc độ cao
✅Cú Pháp: 6SD90 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *