6SD70 Viettel

✅Cước Phí: 420.000 đồng
✅Thời hạn: 180 ngày
✅Lưu lượng: 180 GB
✅Vượt gói: Hết 1GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: 6SD70 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *