12SD90 Viettel

✅Cước Phí: 1.080.000 đồng
✅Thời hạn: 360 ngày
✅Lưu lượng: 540GB. Mỗi ngày 1.5GB
✅Cú Pháp: 12SD90 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *