Gói cước SD70 Viettel mới

GÓI CƯỚC SD70 VIETTEL

Gói cước SD70 của Viettel là một gói 4G Viettel theo tháng với giá 70.000 đồng và có thời hạn sử dụng trong 30 ngày. Gói cước này được ra …

Đăng ký gói cước V90B Viettel

Gói Cước V90B Viettel

Gói cước V90B của Viettel là sự lựa chọn lý tưởng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dữ liệu mạng 4G và có nhu cầu gọi nội mạng, ngoại …

Gói cước SD90 Viettel mới

Gói Cước SD90 Viettel

Gói cước SD90 của Viettel là một gói cước 4G được cung cấp theo hình thức trả trước trong vòng 30 ngày với giá 90.000 đồng. Gói cước này được …

Đăng ký gói V120B Viettel

GÓI CƯỚC V120B VIETTEL

Gói cước V120B của Viettel là sự lựa chọn phù hợp cho thuê bao thường xuyên sử dụng dữ liệu mạng 4G và thực hiện cuộc gọi nội mạng và …

Gói V150B của Viettel

Gói Cước V150B Viettel

Gói cước V150B Viettel là một lựa chọn phù hợp cho những thuê bao thường xuyên sử dụng dữ liệu mạng 4G và thực hiện cuộc gọi nội mạng và …

Gói cước V200B của Viettel

GÓI CƯỚC V200B VIETTEL

Gói cước V200B của Viettel là lựa chọn phù hợp cho thuê bao sử dụng dữ liệu 4G và thực hiện cuộc gọi nội mạng và ngoại mạng thường xuyên. …

Gói SD120 của Viettel

Gói Cước SD120 Viettel

Gói cước SD120 của Viettel là một gói cước 4G theo tháng có giá 120.000 đồng, sử dụng trong 30 ngày và có ưu đãi 60GB dữ liệu tốc độ …

Gói cước SD150 Viettel

Gói Cước SD150 Viettel

Gói cước SD150 của Viettel là một gói cước 4G theo tháng có giá 150.000 đồng, được sử dụng trong 30 ngày và có ưu đãi 90GB dữ liệu tốc …