3TV75K VIETTEL

✅Cước Phí: 225.000 đồng
✅Thời hạn: 90 ngày
✅Lưu lượng: 90 GB
✅Miễn phí: Free data ứng dụng TV360 Standard
✅Vượt gói: Hết 1GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: 3TV75K SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *