3SD90 Viettel

✅Cước Phí: 270.000 đồng
✅Thời hạn: 90 ngày
✅Lưu lượng: 135GB
✅Cú Pháp: 3SD90 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *