12SD70 Viettel

✅Cước Phí: 840.000 đồng
✅Thời hạn: 360 ngày
✅Lưu lượng: 360 GB
✅Vượt gói: Hết 1GB /ngày tạm ngừng truy cập
✅Cú Pháp: 12SD70 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *